RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanından

Farklı disiplinleri tek çatı altında birleştiren bir bölüm olarak öncelikli hedefimiz, modern zamanın istihdam piyasalarında ihtiyaç duyduğu bilgi çalışanlarını yetiştirmektir. Global dünyada uluslararası sınırların önemini kaybetmesi ile pek çok alanda olduğu gibi çalışma hayatının da kuralları büyük bir değişim-dönüşüme uğramıştır. Yeni dönemin çalışma hayatına ilişkin en önemli kurallarından biri de esnekliktir. Esnek çalışma ilişkilerinin analiz edilmesi ve piyasaların gelecekte ihtiyaç duyacağı nitelikli işgücünün eğitilmesinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak katkı sağlamaya çalışmaktayız.
Bu amaçla; çalışma hayatı ile ilgili konularda teorik ve pratik yetkinliğe sahip, yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi, karşılaştığı sorunlar karşısında stratejik yaklaşım ve çözümler üreten, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, günlük hayatta karşılaşılan problemleri sorgulayarak; bu problemleri çözümleme yeteneğine sahip lisansüstü düzeyde uzmanlar yetiştirerek, bu uzmanların ulusal ve uluslararası alanlarda bilimsel bilgi üretimine katkılarını sağlamak hedeflenmektedir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora programları ile siz değerli öğrencilerimize yönelik öğretim çalışmalarımızı son derece nitelikli ve dinamik öğretim üyesi kadromuz ile sunmaktayız. Bölümümüz öğrencilerini araştırmaya teşvik eden ders planımız ve analitik düşünmeye sevk eden öğretim yöntemimiz ile öğrencilerimizin gerek iş hayatına gerekse bilimsel alana katkı sağlayacaklarına inanmaktayız.

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ                               

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı mezunları, kamu ve özel sektörün birçok alanında çalışma imkânına sahiptir. Anabilim Dalı mezunları başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarında, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İş kurumu gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, denetçi, danışman ve uzman personel olarak istihdam edilmekte; sendikaların çeşitli kademelerinde uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, iktisat, işletme, kamu yönetimi bölümü mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptir. Özel sektörde ise başta bankacılık ve finans sektörü olmak üzere, özel sektörün çeşitli birimlerinde ve özellikle endüstriyel ilişkiler bölümlerinde uzman, üst düzey yönetici ve danışman olarak görev yapabilmekte; kuruluşların insan kaynakları departmanlarında insan kaynakları uzmanı olarak çalışabilmektedirler.

Haz
18
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HK.
1663 Takip
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İnsan Kaynakları alanında...
Şub
18
Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır
567 Takip
Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır. Önemle duyurulur.
Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır
18/02/2015     567 Takip
Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır. Önemle duyurulur.

Misyon
Başta sendikalar olmak üzere kamu ve özel sektör tarafından ihtiyaç duyulan, endüstri ilişkileri ve sosyal politika ile ilgili ulusal ve uluslararası normlara vakıf, ekonomik ve toplumsal meseleleri bilimsel ve bütüncül bir perspektifte analiz etmek ve çözüm üretmek için gerekli olan entelektüel kapasiteye sahip insan kaynağını yetiştirmektir.

Vizyon
Çalışma ilişkileri ve gelir dağılımından kaynaklanan sosyal meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir ülkeyi oluşturma yolunda; sosyal ve ekonomik değişime uygun olarak, çalışma yaşamına ve sosyal politikalara yön verebilecek bilimsel yaklaşımları geliştirmenin onurunu paylaşan, yenilikçi ve üretken bir yükseköğretim kimliği ile kendi alanında ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.

Mustafa AYKAÇ

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ

SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/mustafaaykac

mustafaaykac@klu.edu.tr

Birsen ERSEL

Prof. Dr. Birsen ERSEL

SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

birsen.ersel@klu.edu.tr

Ramazan TİYEK

Yrd. Doç. Dr. Ramazan TİYEK

SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/ramazan.tiyek

ramazan.tiyek@klu.edu.tr

İskender GÜMÜŞ

Yrd. Doç. Dr. İskender GÜMÜŞ

SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/iskender.gumus

iskender.gumus@klu.edu.tr

Şenol ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Şenol ÖZTÜRK

SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/senolozturk

senolozturk@klu.edu.tr

GÜNCELLENECEKTİR

GÜNCELLENECEKTİR

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.